Uncategorised

det Digitale Grønne Skiftet

det Digitale Grønne Skiftet

Godt inn i andre uken av karantene tiden, sitter jeg på hjemmekontoret og forsøker å dreie hodet rundt og opp ned, for å finne en enkel måte å forklare hvorfor næringslivet bør, midt i krise, bør vurdere om bedriften faktisk er klar for å bli med på det Digitale Grønne Skiftet verden står ovenfor nå.

De første spørsmålene går ut på om ledelsen har tatt standpunkt i hvorfor man skal være med på skiftet, om man har satt seg inn i alle aspekter som omhandler miljøledelse og digitalisering. Har man en grunnleggende forståelse at dette, på lik linje som samfunnet står ovenfor når det gjelder COVID-19, er en handling som krever deltagelse av HELE bedriften?

Hvorfor? For det hjelper ikke at ledelsen ønsker dette fremmet, om ikke hele teamet er med.

Så, hvor skal man starte? spør de fleste. Vi må starte i oss selv. Sette oss ned og finne ut hva man som ansatt, som team, som leder, som bedrift kan gjøre for miljøet. For å gjøre både hverdag, prinsipper og verdier mer synlig og samtidig eie handlingene som følger.

Det handler om transformasjon. Ikke endring eller omstilling, men transformasjon.
En vedvarende transformasjon som hele tiden er i prosess. En prosess som forbereder virksomheten til endringen som uungåelig vil skje; med det Digitale Grønne Skiftet.

De viktigste holdepunktene er nettopp hele bedriftens deltagelse og eierskap av den.

Miljøledelse handler ikke om å bli miljøsertifisert, men å ta verktøyene i bruk og implementere systemet i arbeidshverdagen.

Som et verktøy vil man ikke bare få oversikt over bedriftens avfall og sortering av den, men det gir en fullstendig oversikt over den reelle sirkulære økonomien bedriften SKAL ha, som igjen vil gi kjennskap til nye muligheter.

Digitalisering går derfor hånd i hånd med miljøledelse.

Klima- og miljørapporten vil ikke bare gi en oversikt over den sirkulære økonomien, digitaliseringen vil være verktøyet for videre utvikling og vekst. Med effektivisering og kostnads- redusering som hovedfokus, vil man kunne se på nye muligheter som den digitale grønne transformasjonen bringer med seg.

Så spørsmålet går igjen tilbake til ledelsen: hva er virksomhetens virkelige visjon?

AI og analyse av din bedrift

«Artificial intelligence gets real»

One of the most crucial statements of todays reality is that Artificial Intelligence is here to stay, conducted prior to the Digital Environmental Shift.
Not to take over our jobs, but to make our workday easier. There is a big difference in that.

One of the aspects is how we communicate.
To have AI working for us, we have to learn to communicate in english, the international business language.

Dette er og forblir den nye hverdagen i den digitaliserte verden, man kommer ikke utenom.

Så er din bedrift klar for det Digitale Grønne Skiftet? Har dere satt dere inn i hva den Industrielle Revulosjonen 4.0 innebærer?

Ta kontakt med oss for en analyse av din bedrifts status quo.
Veiledende pris for analysen lanseres snart (overraskende hyggelig pris!) og tar ca 1-2 timer å gjennomføre digitalt.

For mer informasjon og booking av analyse, send en mail til post@team.as, så vil en av våres konsulenter ta kontakt.

Merk henvendelsen med «Det Digitale Grønne Skiftet»