Førstehjelpskurs

«På alle arbeidsplasser bør det alltid være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1-1,5 års mellomrom. De bør også få særlig instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan oppstå på arbeidsplassen.»

Arbeidstilsynet

Fagertun Førstehjelp

Fagertun Førstehjelp er vår rådgivende avdeling innenfor kurs og øvelser. Vi har dyktige instruktører som reiser rundt på befaring, møter og oppdrag.

Vår instruktør er både NGF-sertifisert (Norsk Grunnleggende Førstehjelp) og NGFB-sertifisert (for personer med omsorg for barn), i tillegg til R-DHLR-instruktør og NRR DHLR-sertifisert instruktør. Hun er medlem av Norsk Førstehjelpsråd (NFR) og Norsk Resuscitasjonråd (NRR) og står oppført som instruktør hos dem.

Vi holder kurs på forespørsel, samtidig som vi samarbeider tett med Røde Kors Førstehjelp.

COVID-19: Vi tar smittevern på alvor og følger FHI sine retningslinjer til enhver tid.

Undervisnings oppsett:

  1. Kursene vi holder kan ta 4-16 deltagere per kurs.
  2. Vi holder på i 45 min og har 10-15 minutters pause mellom hver time.
  3. Anna-dukkene sprites mellom hver bruk og vi holder 1 meter avstand fra hverandre under kurset.
  4. Deltagerene deles inn i grupper og forholder seg til gruppene sine under hele kurset.
  5. Hver og en deltager har selv ansvar for å følge alle retningslinjer.

Kursbestiller har ansvar for å ha:

  • Antibakk for hånddesinfisering
  • Anbefale alle deltagere å vaske hender før kursstart