Miljøledelse & Bærekraftig Utvikling

Vi er sertifisert partner av Stiftelsen Miljøfyrtårn og tilbyr konsulenttjenester til både små og mellomstore bedrifter, i tillegg til større entrepriser/ konsern.

Som Miljøfyrtårnkonsulent og hovedkonsulent, bistår vi bedrifter gjennom hele sertifiseringsprosessen fra oppstart og opp mot sertifiseringsmøtet.

Under miljøkartleggingen gir vi tips og råd til smarte miljøgrep som hever bedriftens prestasjoner på både indre og ytre miljø. I tillegg til å tenke bærekraft, blir veiledningen gitt med bedriftsøkonomiske forutsetninger og med sikte på å bidra til økt lønnsomhet.

Når vi i samarbeid med bedriften har utarbeidet miljøkartleggingen og levert inn klima- og miljørapporten, vil en ekstern sertifisør gå igjennom miljøkartleggingen sammen med virksomheten i et sertifiseringsmøte, før de godkjenner sertifiseringen.

Bærekraftig Utvikling

For å skape en bærekraftig utvikling må menneskeheten jobbe innen tre områder: klima og miljøøkonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda. Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. 

Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring. 

Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Begrepet ble først brukt i 1987 i rapporten Vår felles framtid fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland. Kommisjonen skulle løse både fattigdoms- og miljøproblemer, og bidro til å forandre måten vi tenker rundt miljø- og utviklingsspørsmål.

Kilder: Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Miljøstatus, FN-sambandet, Unicef.no og Bærekraft for dummies.